11 września 2019 r. o godz. 18:00 odbędzie się zebranie z Rodzicami. Na spotkaniu będzie uzupełniana dokumentacja związana z uczęszczaniem Państwa dzieci do szkoły.  Zapraszamy.