11 października klasy 1a i 1b wybrały się do na bardzo ciekawą i interesującą wycieczkę do Muzeum Wycinanki. Dom Ludowy, w którym mieści się Muzeum Wycinanki w Mirkowie ma historyczne związki z Fabryką Papieru. Powstał on z inicjatywy i środków ówczesnego Jaj właściciela Edwarda Natansona oraz składek robotników. Budynek został zbudowany w 1908 r. według projektu Stefana Szyllera – wybitnego architekta i konserwatora zabytków, autora m. in. gmachu głównego Politechniki Warszawskiej, Towarzystwa zachęty Sztuk pięknych i mostu Księcia Józefa Poniatowskiego.

Uczniowie poznali historię powstania papieru oraz uczestniczyli w warsztatach wycinanek.