3 października 2023 r. odbyła się wycieczka do sadu.
 Na miejscu powitali nas właściciele Państwo Sobolewscy. Dzieci miały okazję zobaczyć jak kiedyś zrywano w sadzie owoce i jak je zrywa się dzisiaj, poznały różne odmiany gruszek, jak nawadnia się i chroni przed opadem sad.
Dzieci zobaczyły też chłodnię, w której przechowywane są owoce, metkowały gruszki, obejrzały maszyny potrzebne do pracy w sadzie.
Po zbiorach gospodarze zaprosili nas na pyszną szarlotkę i sok, który można było samodzielnie wycisnąć.