Na prośbę Mazowieckiego Kuratorium Oświaty przekazujemy pakiet materiałów edukacyjnych dotyczących wścieklizny wśród zwierząt wolno żyjących (m.in. lisów, nietoperzy, saren itp.) oraz domowych (np. kotów). Akcja ma na celu upowszechnienie wiedzy, a tym samym podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat tego zagadnienia.

Galeria: Wścieklizna wśród zwierząt w województwie mazowieckim

Autor: Magdalena Mroczek