Poznaj Patrona Szkoły, czyli ruszamy śladami bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego

W dniu 9 grudnia uczniowie klas 7 i 8, pod opieką nauczycieli:  p. Iwony Matysiak i p. Dominiki Matusiak oraz mojej skromnej osoby, wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Jej celem było ugruntowanie i poszerzenie wiedzy na temat osoby bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego – patrona szkoły.

Najpierw w czasie spaceru po Starym Mieście zapoznałem uczniów z dziedzictwem kulturowym narodu polskiego. Przybliżyłem swoim podopiecznym historię Warszawy oraz zaprezentowałem najciekawsze zabytki – Zamek Królewski, kolumnę Zygmunta, pomniki Jana Kilińskiego oraz Małego Powstańca. Uczniowie zobaczyli również  warszawski Barbakan  i  Rynek Starego Miasta wraz z przepięknymi kamienicami. Mieli także okazję zwiedzić archikatedrę św. Jana, a w jej podziemiach ujrzeć grobowce wybitnych Polaków – piszącego „ku pokrzepieniu serc” Henryka Sienkiewicza, ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego, prezydentów i premierów polskich w okresie międzywojennym, książąt mazowieckich oraz prymasa Józefa Glempa. Na dłużej zatrzymaliśmy się przy grobie patrona szkoły.

Drugim elementem wycieczki był seans filmowy. W kinie Cinema City Sadyba obejrzeliśmy film pt. „Prorok”, który przedstawia walkę kardynała z systemem komunistycznym w Polsce.

Ostatnim punktem programu była wizyta w Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, które mieści się w Świątyni Opatrzności Bożej. To właśnie tutaj dosyć szczegółowo zostaliśmy zapoznani z historią życia dwóch wybitnych Polaków, którzy mieli duży wpływ na bieg historii w Polsce.

Po wyczerpującej i pełnej historycznych wrażeń wycieczce, mogliśmy rozpocząć weekendowy wypoczynek.

Opracował Paweł Kaczmarczyk