Na terenie naszej szkoły została wyeksponowana wystawa historyczna, przygotowana z inicjatywy Stowarzyszenia Razem dla Góry. Wystawa została poświęcona poległym i pomordowanym podczas okupacji hitlerowskiej mieszkańcom gminy Góra Kalwaria, których nazwiska upamiętnione są na tablicy, znajdującej się na ścianie budynku przy ul. Ks. Sajny 4 w Górze Kalwarii.

30 września w klasie 5 odbyła się lekcja historii, której temat brzmiał: Oddajemy hołd rodakom z rejonu Góra Kalwaria zamordowanym prze ludobójców w latach 1939-1945. Temat obejmował tytuł wystawy udostępnionej SP w Dobieszu przez Stowarzyszenie Razem dla Góry. Uczniowie mogli poznać losy żołnierzy i cywilów z naszego regionu, którzy oddali życie za naszą wolność, za wolność naszej ojczyzny. Niektórzy uczniowie dostrzegli znajome nazwiska, być może osób spokrewnionych z pomordowanymi bohaterami wystawy. Była to żywa lekcja patriotyzmu i historii regionalnej. Wystawę obejrzała także klasa 7 podczas lekcji wychowawczej o bohaterach kampanii wrześniowej. Uczniowie prezentowali najważniejsze informacje o pochodzących z terenu gminy Góra Kalwaria uczestnikach walk za ojczyznę, którzy oddali życie.

Galeria: Wystawa

Autorzy: Janina Królak i Urszula Osińska