Już po raz drugi dzięki współpracy nauczyciela historii Pawła Kaczmarczyka ze Stowarzyszeniem Razem dla Góry w osobach Pana Bartosza Miszewskiego i Pana Marka Bąka, w ekspresowym tempie udało się dla chętnych uczniów 8 klasy zorganizować bezpłatną wycieczkę do Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego, bo jak  stwierdzono w stowarzyszeniu Razem dla Góry droga od zadania do działania jest bardzo szybka. Muzeum prowadzone jest przez Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław” i zlokalizowane jest ono w historycznym budynku  powstańczej Reduty Banku Polskiego. Tym razem grupę uczniów oprowadzał sam dyrektor – Pan Bogdan Bednarczyk.
Uczniowie w czasie niezwykłej lekcji historii zobaczyli m.in. cenne eksponaty, wśród których znalazły się unikatowe dokumenty: meldunki, rozkazy, wnioski awansowe, sprawozdania z walki, jak również pamiątki osobiste, elementy umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia Powstańców Warszawskich. Młodzi pasjonaci historii zobaczyli także niepublikowane dotąd fotografie z okresu Powstania Warszawskiego. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego oraz jego bohaterów, w tym najmłodszych uczestników powstańczego zrywu.
Ósmoklasiści mogli także przymierzyć się do powstańczej broni, co czynili z ogromnym zaangażowaniem. Sądząc po uśmiechniętych twarzach uczestników i prelegenta – zadowolenie z lekcji muzealnej było obopólne.
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” ks. Jan Twardowski
W imieniu swoim i uczniów na ręce przedstawicieli Stowarzyszenia Razem dla Góry składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za krzewienie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia.
Paweł Kaczmarczyk