Drodzy Rodzice!
Zapraszamy na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się 14 września (środa) o godz. 18.00.
sala nr 1 – oddział przedszkolny
sala nr 2 – klasa 7
sala nr 3 – klasa 2
sala nr 4 – klasa 1b
sala nr 12 (świetlica) – klasa 1a
sala nr 5 – klasa 3
sala nr 7 – klasa 4
sala nr 9 (informatyczna) – klasa 5b
sala gimnastyczna – klasa 5a
sala nr 13 – klasa 6
sala nr 14 – klasa 8

Po zebraniach w klasach , o godz. 18.45, zebranie Rady Rodziców.

Marcin Antoniewicz
wicedyrektor szkoły